Concept Ontsproten uit het brein van de schrijver, het loslaten van de gedachtenstroom op het net…! De subtitel is ook een verbindend element in het beeldmerk, de dots kunnen ook afzonderlijk gebruikt worden als ondersteunend element…
Uitvoering
Huisstijl | Logo | Prijsvraag
Opdrachtgever Huisstijl voor freelance internet copywriter