Voor I&O Research heeft EYEGO deze set flyers ontwikkeld, bedoeld voor de diverse gemeenten om onderzoek te laten uitvoeren naar het thema ‘Hoe vertaalt de gemeente de mening van inwoners naar beleid…’ Inzicht en vergelijking, daar draait de burgerpeiling ‘Waarstaatjegemeente.nl’ in het kort om. Deelname aan de benchmark geeft inzicht in de sterke en minder sterke punten van de gemeentelijke prestaties, op uiteenlopende velden. De uitkomsten biedt handvatten voor aanscherping van het beleid en afstemming van het aanbod op de lokale situatie en behoeften. En gemeenten kunnen daarnaast hun eigen resultaten vergelijken met landelijke cijfers en vergelijkbare gemeenten.