Concept Zuster Jansen heeft alles in de hand. De “zuster” is tevens de verbinding tussen de zorgverlener en de klant. Kortom, Zuster Jansen zorgt voor U !
Uitvoering: Huisstijl | Logo | Prijsvraag
Opdrachtgever Zuster Jansen is een particulier thuiszorgbureau dat bemiddelt tussen ouderen/zieken(zorgbehoevende) en zorgverleners